המבקרים האחרונים בחידה: (?)

נח סגל

סנטוס

carmelatz