המבקרים האחרונים בחידה: (?)

עד

עמילה

tovir

בתיה

nadavl

dkala