המבקרים האחרונים בחידה: (?)

tovir

בתיה

nadavl

dkala